Informatienota


Volgens de nieuwe vrijwilligerswet is elke vereniging verplicht om zijn vrijwilligers te informeren over volgende zaken:

  • De sociale doelstelling van de organisatie
  • Het juridisch statuut van de organisatie, en voor een feitelijke vereniging de identiteit van de verantwoordelijken van de vereniging
  • De verzekering m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid en eventuele bijkomende verzekeringen (bvb. rechtsbijstand, ongevallen, e.a.)
  • Het al dan niet uitbetalen van (kosten)vergoedingen
  • De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Deze informatie kan je op deze pagina vinden.

Sociale doelstelling van Chiro Maasmechelen

Chiro Maasmechelen heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

Juridisch statuut van Chiro Maasmechelen

Chiro Maasmechelen is een feitelijke vereniging. Naam verantwoordelijke(n) van de groep: Jaimie Quagliara

Chiropolis

Elke vrijwilliger van Chiro Maasmechelen, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.
Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid

€14.873.611,49 voor lichamelijk schade;
€2.478.935,25 voor stoffelijke schade;
€619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse Chirolokaal.).

Ongevallen

€24.789,35 voor RIZIV-kosten (€3.718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt) waaronder:
€371,84 per tand, met een maximum van €1.487,36;
€1.859,20 voor begrafeniskosten;
€4.957,87 bij overlijden;
€12.394,68 bij invaliditeit.
ook nog:
€2.478,94 voor opzoeking en repatriëringskosten;
€247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

Rechtsbijstand

€12.394,68 rechtsbijstand;
€6.197,34 strafrechterlijke verdediging;
€6.197.34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet tov leden).
In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de gehele Chiropolis.
Deze brochure is downloadbaar op de website van Chiro Nationaal.
Via verzekeringen@chiro.be kan je gratis een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

Kostenvergoeding

Alle gemaakte kosten worden enkel vergoed indien een geldig kasticket kan voorgelegd worden.

De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Chiro Maasmechelen verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

Meer info: jeugdbeleid@chiro.be